head-img

Folkmusikcafé

Välkomna till våra trevliga och mysiga Folkmusikcaféer! Från och med februari 2016 är vi i nya lokaler. Folkmusikcaféerna är numera i Vagnhallen på Fontänen, Västra Vägen 32, Linköping. Det blir mer svängrum på dansgolvet samt många och bra bord att fika vid!

Kom för att spela, dansa, fika, sjunga i vår visstuga, spela i vår spelstuga eller lyssna. Inget inträde!

Caféerna börjar kl 19.00 med en timmes vis- eller spelstuga, följt av dans till besökande spelmän. Vissa kvällar blir det även dansutlärning.

Är du en hejare på visor och skulle vilja hålla i visstugan? Vill du hjälpa till med fika till cafét eller öppna och stänga lokalen för kvällen? Hjälp med folkmusikcaféerna uppskattas mycket! Kontakta FiL via mail på webb(at)folkmusik.nu eller hugg tag i en av oss på något arrangemang. Tillsammans får vi caféerna att rulla!


Onsdag 6 september:

20.00 LUS
20.30 Ledigt
21.00 Ledigt
21.30 Ledigt
22.00 Ledigt
22.30 Ledigt

För att skriva upp sig på spellistan i förväg, maila webb(at)folkmusik.nu om spelmän och önskad tid så lägger vi upp det här ovanför.


Kommande folkmusikcaféer:

Folkmusik i Linköping | info(at)folkmusik.nu | plusgiro 487 70 51-5