Artister

Artister

Till Dans

TILL DANS

I år utökar vi möjligheter till att dansa och kör dans oavbrutet på både fredag (Kårhuset Trappan) och lördag (Klubben Crescendo). Förutom alla härliga studentspelmanslag som tävlar under VM kommer även en rad andra artister att spela några låtar som ni kan svänga era lurviga till!

KMH – All Stars

KMH – All Stars 

Varje läsår inleds med en intim konsert med folkmusikinstitutionens lärarkår. Nu flyttar de sin konsert till Folk och Världsmusikgalan. Kom och lyssna på snirkliga låtar och sånger, improvisationer och nyskapande med 

Sven Ahlbäck, fiol
Emilia Amper, nyckelharpa
Arne Forsén, tramporgel / flygel/ piano
Ellika Frisell, fiol 
Mikael Marin, viola
Leif Ottosson, accordion
Hadrian Prett, fiol 
Susanne Rosenberg, röst
Sofia Sandén, röst
Rafael Sida, slagverk

KMH – All Stars is a joint concert by the teachers from the Folk Music Institute at the Royal College of Music.

Leana & Hartwin

Leana och Hartwin har spelat tillsammans ända sen de lärde känna
varandra i Flandern, Belgien, år 2011. Deras olika bakgrund har blivit basen för deras repertoar, skapat från estniska sånger och instrumentala stycken. Leana, född på ön Saaremaa i Estland, är sångerska och musiker, med säckpipor och flöjter som instrument. Hartwin, som kommer från Flandern, spelar dragspel. Tillsammans skapar de en musikalisk värld som påminner om en resa mellan Väst- och Nordeuropa.

Leana and Hartwin have been performing together since they learned to know each other in 2011 in Flanders, Belgium. Their different backgrounds have been the base for their repertoire, created out of Estonian songs and instrumental tunes. Leana, born on the island of Saaremaa, Estonia, is a singer and musician, playing bagpipes & flutes. Hartwin, born in Flanders, plays the diatonic accordion. Together, they create a musical world that reminds of a boat trip between the West and the North of Europe.

GKN5

GKN5

Guro Kvifte Nesheim växte upp med hardingfele i Oslo. Sedan hon flyttat till Sverige har hon samlat några av sina favoritspelmän till GKN5. Gruppen bjuder på härligt dansant musik.
GKN5 spelar låtar efter spelmannen Salve Austenå från Tovdal i Åmli kommun i Norge samt egna kompositioner. De undersöker hur solokaraktären i hardingfelespelet kan bevaras i samspel och beskriver sitt sound som en orkestrerad hardingfela.

Guro Kvifte Nesheim grew up playing the hardingefela in Oslo, Norway. After she moved to Sweden she has gathered some of her favourite musicians and formed GKN5. The group plays tunes by spelman Salve Austenå from Tovdal in Norway as well as their own compositions. Their aim is to explore how the solo character of the hardingefela can be preserved in interaction with other musical instruments.