Fyra Röda Fyra röda

Fyra musiker från olika delar av Sverige sammanstrålade på Ingesunds Musikhögskola och insåg snabbt sina likheter. Med de gemensamma nämnarna stämsångskärlek, rytmiskt danssväng och rödhårighet så bildades bandet Fyra röda som strävar efter att underhålla såväl shottis-travaren som slängpolske-akrobaten. Med sång och olika form av stränginstrument så bjuder vi på nordisk folkmusik med dansen i fokus.