GKN5

Guro Kvifte Nesheim växte upp med hardingfele i Oslo. Sedan hon flyttat till Sverige har hon samlat några av sina favoritspelmän till GKN5. Gruppen bjuder på härligt dansant musik.
GKN5 spelar låtar efter spelmannen Salve Austenå från Tovdal i Åmli kommun i Norge samt egna kompositioner. De undersöker hur solokaraktären i hardingfelespelet kan bevaras i samspel och beskriver sitt sound som en orkestrerad hardingfela.

Guro Kvifte Nesheim grew up playing the hardingefela in Oslo, Norway. After she moved to Sweden she has gathered some of her favourite musicians and formed GKN5. The group plays tunes by spelman Salve Austenå from Tovdal in Norway as well as their own compositions. Their aim is to explore how the solo character of the hardingefela can be preserved in interaction with other musical instruments.