Kartellet – DoPPler INSTÄLLT!

DoPPler är en föreställning av musikern och kompositören RagnhildFurebotten och det helmanliga danskompaniet Kartellet från norra Norge. Föreställningen hade premiär i augusti 2015 på Nordland Musikkfestuke.

DoPPler är en opretentiös och lekfull studie av det mänskliga sinnet. Sinnen kan vara oförutsägbara, våldsamma, nyckfulla, kärleksfulla, bittra och ömma, vilket leder till vitt skilda konsekvenser. På gott och ont. Tre manliga dansare från Kartellet ska genom idrott, folkdans och akrobatik balansera mellan allvar, trivialiteter och ömhet. Allt är inlindat i en atmosfär av modern traditionell musik, ljud och tystnad från musikerna. Publiken sitter i mitten av framträdandet och blir delaktiga i både dansen och musiken.
Doppler vann norska kritikerpriset 2015/2016 för bästa dansföreställning.

DoPPler is a performance by musician and composer Ragnhild Furebotten and the all male dance company Kartellet from Northern Norway. The premiere was at Nordland Musikkfestuke in Norway in August 2015. Doppler is an unpretentious and playful study of the human mind. Minds that can be both unpredictable, violent, erratic, loving, bitter and caring, leading to a range of consequences. For good or bad. Three male dancers from Kartellet will, through sports, folk dance and acrobatics, balance on an edge of seriousness, banality and tenderness. Everything wrapped in an atmosphere of contemporary traditional music, sound and silence from the musicians. The audience will sit in the middle of the performance and be included in both dance and music.
Doppler won the Norwegian Critics award in 2015/2016 for best dance
performance.