KMH – All Stars 

Varje läsår inleds med en intim konsert med folkmusikinstitutionens lärarkår. Nu flyttar de sin konsert till Folk och Världsmusikgalan. Kom och lyssna på snirkliga låtar och sånger, improvisationer och nyskapande med 

Sven Ahlbäck, fiol
Emilia Amper, nyckelharpa
Arne Forsén, tramporgel / flygel/ piano
Ellika Frisell, fiol 
Mikael Marin, viola
Leif Ottosson, accordion
Hadrian Prett, fiol 
Susanne Rosenberg, röst
Sofia Sandén, röst
Rafael Sida, slagverk

KMH – All Stars is a joint concert by the teachers from the Folk Music Institute at the Royal College of Music.