Kultureliten Kultureliten

Ett singersongwriterprojekt med folklig klangbotten eller möjligen ett folkdansband. Med ambitionen att leverera folkvisa 2.0, som kombinerar fäboddoftande tonspråk med utlämnande och personligt färgade texter om såväl bagateller som livets stora frågor.