Leana och Hartwin har spelat tillsammans ända sen de lärde känna
varandra i Flandern, Belgien, år 2011. Deras olika bakgrund har blivit basen för deras repertoar, skapat från estniska sånger och instrumentala stycken. Leana, född på ön Saaremaa i Estland, är sångerska och musiker, med säckpipor och flöjter som instrument. Hartwin, som kommer från Flandern, spelar dragspel. Tillsammans skapar de en musikalisk värld som påminner om en resa mellan Väst- och Nordeuropa.

Leana and Hartwin have been performing together since they learned to know each other in 2011 in Flanders, Belgium. Their different backgrounds have been the base for their repertoire, created out of Estonian songs and instrumental tunes. Leana, born on the island of Saaremaa, Estonia, is a singer and musician, playing bagpipes & flutes. Hartwin, born in Flanders, plays the diatonic accordion. Together, they create a musical world that reminds of a boat trip between the West and the North of Europe.