Per & Axel Jensen – vinnare av Pelle Fors-tävlingen 2016.Per & Axel Jensen

Pelle och Axel Jensen vann 2016 års Pelle Fors-tävling för “tätt och svängigt samspel på nyckelharpa och svensk säckpipa”, något de kommer att ge prov på under festivalen. Det blir dansanta låtar från Östergötland och Småland. Pelle är riksspelman på svensk säckpipa och Axel går på Kungliga Musikhögskolans folkmusiklinje efter att ha tillbringat två år i Gamleby på Pelle Björnlerts folkmusikutbildning. Båda två skiftar gärna mellan olika instrument och förutom suggestiva borduntoner blir det fiolspel med energi och rytm.