Scendansforum
Likt tidigare år bjuder Scendansforum in till en praktisk workshop i koreografi. Utifrån enkla metoder och redskap skapar vi rörelsematerial som vi sätter ihop till enkla koreografier. Inga förkunksaper krävs!
Anna Öberg och Anton Schneider leder arbetet tillsammans med spännande musiker.

Scendansforum är en plattform för ett undersökande arbete av scenisk folkdans.Det skapar möjligheter för folkdansare och folkmusiker att mötas, verka och utvecklas som konstnärer.