Låtspel, samspel och arrangering med Emma & Daniel Reid

En snabbkurs i hur man utvecklar sitt samspel med sina ensemblevänner och vilka verktyg som finns att tillgå när man vill arrangera en låt för densamma. Vi fokuserar på hur vi blir bättre på att lyssna på varandra och experimenterar oss fram till ett slutresultat av en låt som lärs ut på plats. Långsamt, snabbt, starkt, svagt, stämmor, motmelodier mm.