head-img

Konsert/danskvällspriser:

Student/pensionär medlem 70 kr
(Sänkt pris – det lönar sig snabbt att bli medlem!)
Medlem eller student/pensionär ej medlem 100 kr
Ordinarie pris 130 kr

Men, föreningen behöver hjälp på många av våra arrangemang och hjälp vid ett av dem belönas med gratis inträde för kvällen. Skicka mail till info(at)folkmusik.nu om du är intresserad!

Konsert och danskväll
19 januari kl 19.00
Plats: Palatset, Drottninggatan 23
Pris: 130 / 100 / 70 kr

Jenny Gustafsson och Hans Kennemark
Traditionella västgötalåtar med virtuositet, innerlighet och i spännande arrangemang som lyfter fram låtens karaktär.

Anmälan:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Folkmusik i Linköping | info(at)folkmusik.nu | plusgiro 487 70 51-5