head-img

Folkmusik i Linköping är en ideell
förening vars ändamål är att:

  • göra folkmusiken lättillgänglig för allmänheten
  • stödja lokala spelmäns spel till dans
  • vara en träffpunkt för dem som tycker om att sjunga, spela och dansa till folkmusik

Var med och bidra:

Föreningen behöver hjälp på många av våra arrangemang och hjälp vid ett av dem belönas med gratis inträde för kvällen. Skicka mail till info(at)folkmusik.nu om du är intresserad!







FiL tipsar:

Dansa ballader i Slaka!

Slakamusiken, den stora skatt av medeltida ballader som upptecknats i Slaka, ordnar balladträffar en söndag i månaden på Kyrkliden intill Slaka kyrka.
Välkommen att prova på! Söndagar. Kl 17-20.
Läs mer på slakamusiken.wordpress.com

Folkmusik i Linköping | info(at)folkmusik.nu | plusgiro 487 70 51-5