head-img

Visor

Texter från visstugorna på folkmusikcaféet

Sortera visor efter:

Har du varit visstugeledare? Många av visstugedeltagarna vill ha texter på visorna som sjungs. För att alla skall slippa skriva ned krångliga texter under den korta timma vi har tillsammans, har vi här möjlighet för de som kan visor att skicka in texten i efterhand.
Har du visor du vill bidra med? Jättekul! Skicka i sådana fall ett mail till webb(at)folkmusik.nu med den info du har om visorna på följande format:

  • Visnamn
  • Region
  • Stad eller by
  • Utlärare
  • Vem visan är efter
  • Vem visan är av
  • Övrig kommentar
  • Sångtext


 
Militärvisa från Bohuslän/ Bokenäsets Ådra
Region: Bohuslän
2013-11-04 Utlärare: Jenny Treece Jorup, Miriam Berger, Lillott Forsberg.

1. Försångare:
När Mellbom till kriget skulle fara
miliam-tam-tu-milifalia-lej
när Mellbom till kriget skulle fara -- han hade trehundrade man.
Lyssnarna frågar:
- Hade han trehundrade man?
Försångare svarar:
- Ja-a! Han hade trehundrade man.

2. Den förste bar på hans värja
miliam-tam-tu-milifalia-lej
den förste bar på hans värja --
och den andre bar på hans hatt.
- Bar den andre på hans hatt?
- Ja-a! Den andre han bar på hans hatt.

3. Den tredje bar på hans kappa
miliam-tam-tu-milifalia-lej
den tredje bar på hans kappa --
men den fjärde bar alls ingenting.
- Bar den fjärde ingenting?
- Nä-ä! Den fjärde bar alls ingenting.

4. Och kommer han inte till påska
miliam-tam-tu-milifalia-lej
och kommer han inte till påska --
så kommer han trefaldighetsdag.
- Kommer han trefaldighetsdag?
- Ja-a! Han kommer trefaldighetsdag.

5. Trefaldighetsdagen var inne
miliam-tam-tu-milifalia-lej
trefaldighetsdagen var inne --
men Mellbom kom inte hem.
- Kom Mellbom inte hem?
- Nä-ä Mellbom han kom inte hem.

6. För Mellbom han var döder
miliam-tam-tu-milifalia-lej
ja, Mellbom han var döder --
han var lagder uti ett skrin.
- Var ha lagder uti ett skrin?
- Ja-a! Han var lagder uti ett skrin.

King Arthur’s Servants
Region: Northumberland
2013-11-04 Utlärare: Jenny Treece Jorup. Efter The Watersons

1. In good King Arthur’s days,
in good King Arthur’s days,
he threw three servants out of the house
because they wouldn’t sing

Refräng:
Because they wouldn’t sing,
because they wouldn’t sing,
he threw three servants out of the house
Because they wouldn’t sing

2. The first he was a miller,
and the second he was a weaver,
and the third he was a little tailor,
three thieving rogues together

Refräng:
Three thieving rogues together,
three thieving rogues together,
and the third he was a little tailor,
three thieving rogues together

3. The miller he stole corn,
and the weaver he stole yarn,
and the little tailor he stole broadcloth,
for to keep these three rogues warm

Refräng:
To keep these three rogues warm,
for to keep these three rogues warm,
and the little tailor he stole broadcloth,
for to keep these three rogues warm

4. Well, the miller he drowned in his dam,
and the weaver he hung on his yarn,
and the Devil put his foot on the little tailor,
with the broadcloth under his arm

Refräng:
With the broadcloth under his arm,
with the broadcloth under his arm,
and the Devil put his foot on the little tailor,
with the broadcloth under his arm

Souling song
Region: Cheshire
2013-11-04 Utlärare: Jenny Treece Jorup. Efter The Watersons

Refrain:
A soul, a soul, a soul cake Please, good missus, a soul cake
An apple, a pear, a plum or a cherry
Or any good thing to make us merry
One for Peter, two for Paul,
Three for him that made us all

1. God bless the master of this house, the mistress also
And all your little children
that round your table grow
Likewise your men and maidens,
your cattle and your store
And all that dwells within your gates,
we wish you ten times more

Refrain

2. The lanes are very dirty and my shoes are very thin
I’ve got a little pocket
I could put a penny in.
If you haven’t got a penny,
a halfpenny will do
If you haven’t got a halfpenny,
then God bless you

Refrain

Jag ömkar den som är en dräng.
Region: Östergötland
2013-11-04 Utlärare: Jenny Treece Jorup, Miriam Berger, Lillott Forsberg. Ur Wiedes visor, Vikbolandet

Jag ömkar den som är en dräng.
Ja, bitti´n upp och sent i säng.
Ja, det ska va ett satans träl, om det ska låta väl.

Brandväktarvisa
Region: Okänd
2013-11-04 Utlärare: Jenny Treece Jorup, Miriam Berger, Lillott Forsberg. Trad. (även kanon)

Klockan är tio slagen,
för eld och brand, för fiendehand,
bevare Gud både stad och land!
Klockan är tio slagen.

Visa från Risinge
Region: Östergötland
2013-11-04 Utlärare: Jenny Treece Jorup, Miriam Berger, Lillott Forsberg.

Kära far och mor ge mej ett par nya skor
de gamla har jag dansat sönder.
Och aldrig vill jag se de gamla skorna mer,
och aldrig vill jag tjäna bönder.
Den grå rocken å, blå rocken på,
grå rocken å, och blå rocken på,
bondedräng i fjol, och nämndeman i år.
Nästa år så blir jag herre.

Vallpigans visa
Region: Okänd
2013-11-04 Utlärare: Jenny Treece Jorup, Miriam Berger, Lillott Forsberg. Trad.

Jag vill gå vall, hela dagen all
uppå de långa mossen.
Dagen är lång, magen den är svång,
lite la mor i påsen.
Mjölken var båd gul och blå,
osten såg jag lite å,
smöret smakte jag aldrig.

Skomakarvisa
Region: Okänd
2013-11-04 Utlärare: Jenny Treece Jorup, Miriam Berger, Lillott Forsberg. Trad.

Dansa vill du och dansa vill jag
men skorna de äro sönder.
Skicka lilla vän till skomakaren,
skomakarn han bor i Finne.
Nej, skick en inte dit, han sölar som en skit,
slår inte i en enda pinne,
trån drar han bar, å becke har han kvar.
Skomakarn sitter inne.

Spinnvisa
Region: Östergötland
2013-11-04 Utlärare: Jenny Treece Jorup, Miriam Berger, Lillott Forsberg. Från Regna

1. Rocken snurrar, lampan brinner,
vinterkväll´n den är ej lång.
Lik en rök den snart försvinner
under munterhet och sång.
Hej sjung hopp faderalla lalla
hej sjung hopp vaderalla la.
Hej sjung hopp faderalla lalla
hej sjung hopp vaderalla la.

2. Denna veckan går som andra,
sönda blir det snart igen.
Då får jatill kyrkan gånga,
träffa där min lilla vän.
Hej sjung hopp faderalla lalla
hej sjung hopp vaderalla la.

Sånglek
Region: Östergötland
2013-11-04 Utlärare: Jenny Treece Jorup, Miriam Berger, Lillott Forsberg. Ur Arwidssons Svenska Fornsånger, avtryckt i Öschöttske viser, del 2

1. Det står en ungkarl uti vår ring
han gör sig lustig och glader.
Det står en ungkarl uti vår ring
han gör sig lustig och glader.
Så kom en jungfru spatserandes
ibland de rosene blader.
Så kom en jungfru spatserandes
ibland de rosende blader.

2. Skönsta jungfru, räck mig din hand
medan vi i världen vandra.
Om du intet vill svika mig
och taga dig någon annan.

3. Om vi får ha hälsan god
ska vi hålla bröllop i sommar.
Prästen han skall viga oss ihop,
och klockaren skall säga amen.

4. Först till brud och så till skrud
och så till redelig matrona.
Du skall få höra du skall få se
att jag skall bära guldkrona.

5. Först till brud och så till skrud
och så till redelig madamme.
Du skall få höra, du skall få se
att jag skall vara densamme.

Skänklåt till spelman
Region: Östergötland
2013-11-04 Utlärare: Jenny Treece Jorup, Miriam Berger, Lillott Forsberg. Ur Svenska Låtar Östergötland

1. Munsjör löser på sin pung
här är raska drängar.
Ge en slant till speleman,
för han har nötit strängar.
Å hå, här är lust och ro.

Verser lånade från Småland:
2. Tack och tack ska gossen ha
för sin skänk och gåva.
En vacker flicka ska han ha,
på armen får hon sova.
Å hå, här är lust och ro.

3. Gosse ska få dansa nu
visst att jag får råda.
Och jungfrun ska få dansa med,
tack ska I ha I båda.
Å hå, här är lust och ro.

Smedvisa från Regna
Region: Östergötland
2013-11-04 Utlärare: Jenny Treece Jorup, Miriam Berger, Lillott Forsberg. Kumulativ visa

Rader läggs till och upprepas med refrängen i slutet, visan blir längre för varje vers:
1. Här är en körter och här är en lång -
här är ock en rätan stång.
Rätan stång, körter och en lång ---
Refräng:
Mäster Gabel kommer med sin snabel,
kom får ni se hur lyckan sker.

Tillägg, en rad läggs till för varje vers:
2. hyvelbång, hammare å tång
3. brännvinstratt, tunna å en hatt
4. bäddad säng, piga å en dräng
5. sadlad häst, örka å en präst

Efter sista tillägget upprepas visan en gång till i sin helhet.

Lars Persson haver friat till mej
Region: Hälsingland
2013-11-04 Utlärare: Miriam. Efter Eva Tjörnebo

1. Lars Persson haver friat till mej
allt uti dessa dagar.
Men storligen dock bedrager han sej
om han tror han mej behagar.
Han har väl ko, han har väl get,
han har väl stuga, han har väl vret.
Han har väl so, trinder och fet,
han har båd båt och nät.
Tror han han får mej lurar han sej.
Men han har så fagra ögon.
 
2. Å int bryr jag mej om ko eller get
å inte heller om hans ängar.
Å int bryr jag mej om stuga och vret
å int heller om hans pängar.
Jäntor i rad vill honom ha,
öcken han vill så kan han få ta.
Vad bryr det mej öcken det blir,
hur han sej snor och vrir.
Likväl går jag och tänker uppå
att han har så fagra ögon.

Handskarna du gav mig
Region: Småland
2013-10-12 Utlärare: Marie Länne Persson. Efter Ida sofia Erlandsson "Ida i Rye", Kalmar län

Handskarna du gav mej dom gick inte på mej
Vill du inte ha mej får du låta va mej
Säj säj om du vill ha mej så får du mej så står du dej, så står du dej.

När Mickelsmässe kommer
Region: Småland
2013-10-12 Utlärare: Marie Länner Persson. Efter Fabian Berg, Tutaryd, Kronobergs län

När Mickelsmässe kommer och vi ska till vår tjänst
Hej hå fallerellera, när vi ska till vår tjänst
Då får vi ju det bästa som uti huset finns
Hej hå fallerellera, som uti huset finns

Men när vi haver varit där en månad eller två
Hej hå fallerellera, en månad eller två
Då får vi gå på loen å ingen frukost få
Hej hå fallerellera, å ingen frukost få

Kom hit mina systrar
Region: Östergötland
2013-10-12 Utlärare: Marie Länner Persson. Efter Greta Naterberg, Slaka

Kom hit mina systrar o skåda en ting :ll
en främmande ungkarl är kommen här in :ll

Med snöre om hatten och håret som gull :ll
visst är han hitrester för flickornas skull :ll

Och stövlar på bena och gullsporrar på :ll
Rätt nu så får vi veta vem han håller å :ll

Mor stod vid spisen kokade rovor
Region: Södermanland
2013-10-12 Utlärare: Monica Schön. Vispolska

Mor stod vid spisen kokade rovor
- smör te doppa dom i
smör te doppa dom i
In kommer far med tommer mage
-skrov te stoppa dom i
skrov te stoppa dom i

Dideladi dideladi du didi dam di dam di dam di
Dideladi dideladi du didi dam di da

Leja tjänstepiga
Region: Södermanland
2013-10-12 Utlärare: Monica Schön. Efter mor och Ida Johansson, Flodafors, Floda, Julita

Bonden sade till hustrun sin:
"Nu är rågen mogen,
Hur ska vi finna en piga i år
som är oss huld och trogen?"

Så sadlade han sin gångare god
och skulle till klostret rida,
När han red sig på vägen fram
så mötade han en piga

:Vrider om vrång,
strumporna vill jag tviller om tvång
Rackaren ska som en borgareman
smalare gång,
Välj dina rosor röda!:

Då sade han till pigan kär
"Kom till mig och tjäna,
Lön och mat det skall du få
som alla flickor sköna"

"Du skall giva mig en kjortel i lön
och den skall vara sömmad
Ena randen ska vara röd
och den andra ska vara grönad!"
Vrider om vrång…

"Jag skall giva dig en oxe stor
och den ska vara brokig
Ena hornet ska räcka i skyn
och det andra ska vara krokigt"

"Jag ska giva dig en kammare stor
med tolv uppbäddade sängar
Där ska du hava din nattaro
bland dina raska drängar"
Vrider om vrång…

Lillgubben
Region: Gästrikland
2013-10-12 Utlärare: Monica Schön. Vallvisa efter Eva Eriksson Gästrikland. Bara sista versen lärdes ut

Lillgubben uppå tallbacken
Två döttrar hade han
Sålde bort sina skinnbyxor
Å köfte stinten gullband

Getlycka, Lappsôcka,
Min get å ja me
Mina getter går i skogen
Å gnaver barsken 'tå trä

Östnola på gångbra berget
Där växer ett killingabet
Då vi ska ut å geta
Då ska vi fara dit

Lillgubben uppå tallbacken
Sot-Olle speleman
Pannkaka slå tebaka
Sötosten kom fram

Hej hyfsa på killingabyfsa
Tre kilo te luvo
En rö en å en blå en
Å en mitt uppå kullo

Mina getter skiter bönor
Granngårs-stinten plöck öpp
Lagar sig en bönvälling
Å så säjer dom att de ä gott!

En visa om kärlekens besvärligheter
Region: Småland
2013-10-12 Utlärare: Monica Schön. Text Albert Engström 1869-1940, Kalmar län, musik David Ottoson. De två första verserna lärdes ut

Å moderen ho talade till dotera så här:
Nu är de väl på tia att du skaffer deg en kär
Du blir bleker å gul
Du blir gammal och ful
Å tia rinner unnan som ett spinnerockarhjul

Men ja kan inte lia att döm kösser mej på mun
Ja blir så ånnatröten etter änna litten stunn
Köss på köss ska döm ha
De kan allri vara bra
För hjärtat å för levern å för bägge longera

Å moderen ho talade å svarade igän:
En köss får en la tôla ve, äss en ska ha en vän!
Nog kan kära hitta på
varre stollatyg än så,
å kvenna, ho får lia å får tacka te ändå!

Kanhända ja kan lia att di kösser mej iblann,
men allri kan ja lia att di lägger snus ve tann!
Dä en helt annan sak
när di toggar tobak
men snus, dä ger en besker å besynnerlig smak!

Å moderen ho talade å svarade bardus:
Var finns då väl en kär som inte gagnar läppasnus?
Dä ska kröddas på allt,
å si snus ä som salt,
å en köss förutan snus ä som en blolöser palt!

Kanhända ja kan lia att di snus lägger in,
men allri kan jag lia att di loktar brännevin,
nätt å jämt att di slår
uppå rocken en tår,
när som på söndagsmorgonen te körka di går!

Å moderen ho talade å svarade så här:
Gu tröst oss arma barn, ja tror du allri får nån kär!
Nä, du gör dej fin,
för så långt sola skin,
så finns dä ingen kär som inte gagnar brännevin!

Nu haver jag bedragit dig, o kära moder min!

För jag kan li bå köss å lokt å brännevin,
å dä ä utan smek
som jag vurti så blek,
för kära, di ä gjorda blott å falskhet å svek!

Det satt en gammal käring
Region: Medelpad
2013-09-04 Utlärare: Jennie Thander. Efter Marie Axelsson, Ånge

//: Det satt en gammal käring på en svenjil grind och göken gol i hennes strupe ://
Ja, man kan undra varför käringa gjorde så, ja man kan undra varför käringa gjorde så, hon lade sig i spelmans åka.

Å Jonas han var ju en herrans profet
Region: Småland
2013-09-04 Utlärare: Marie Länne Persson. Troligen efter Vendla Johansson, Delary

Å Jonas han var ju en herrans profet. Han bodde i staden Nineve ni vet. Där gick han och jollade om herrens sin Gud å om Moses och tio Guds bud bud bud.
För se //: glo-ade, glo-ade, glo-ade Hall-le-le-lu-ja ://
Där gick han och jollade om herrens sin Gud å om Moses och tio Guds bud bud bud.

Filegubben
Region: Uppland
2013-09-04 Utlärare: David Sjöberg. Efter Viksta Lasse

//: Filegubben had’ en bra raffil, bra raffil, bra raffil. Två knivar och en gaffil och tri slantar i punjen ://

Gucku sa göken
Region: Uppland
2013-09-04 Utlärare: David Sjöberg. Efter Bosse Larsson

//: Gucku sa göken satt i toppen, ge mig en sup det gör så gott i kroppen. För det var så länge sen jag fick en tår jag ha ’nte fått en droppe sen igår ://
//: Vaker upp du fager ungersven för du har sovit för länge ://
//: Solen skiner över tak och äng och du ska ut och slå på ängen ://

Grinden
Region: Medelpad
2013-09-04 Utlärare: David Sjöberg. Efter Eva Tjörnebo

//: Jag har en jänta som har en grinn, en litta grinn, en litta grinn. En litta blåmålad litta grinn där inte gångjärna skriker ://
//: Och varje onsdag och lördagkväll går jag till jänta så gla’ och säll. Då går jag genom en litta grinn där inte gångjärna skriker ://

Sjömansvisa: Adjö farväl min söta flicka
Region: Halland
2013-09-04 Utlärare: David Sjöberg. Efter Svanevit

Adjö, farväl min söta flicka som jag beständigt älskat har. Din avskedsskål den vill jag dricka för innan jag ifrån dig far.

Jag älskar dig och ingen annan så länge blodet har sitt lopp. Och leva skola vi tillsamman till döden skiljer själ och kropp.

Nu ser du mig på däcket springa sen ser du mig ej mera här. Då torde dina ögon rinna hvarpå ditt hjärta vittne bär.

Uppå ett hav som farligt susar, där vågar jag mitt unga liv. Fast böljorna där gruvligt brusar jag anser dem som tidsfördriv.

Jag haver endast dig i minne så länge jag på jorden går. Du aldrig går ut ur mitt sinne förrän jag lägges uppå bår.

Jonas han gick sig åt havsstranden
Region: Okänd
2013-09-04 Utlärare: David Sjöberg. Efter Anders Larsson

Jonas han gick sig åt havsstranden att gå då kassan var mager och karln lika så. Då sam honom plötsligt en valfisk förbi som bjöd honom gratis båd’ kost och logi. Tre dagar han var uti valfiskens buk. Oh så talangfull den Jonas han var.

Jungfrun hon gångar till sjöastrand
Region: Värmland
2013-09-04 Utlärare: David Sjöberg. Efter Olle Gällmo

Jungfrun hon gångar till sjöastrand hon tvättar i vågen den vitaste hand.
Driver dagg faller regn men det dagas inte än, det dagas en gång under tiden.

Ej kunde den jungfrun från stranden gå, när näcken han börjar sin harpa att slå.
Driver dagg…

Hon lyssna till felan så ljuvligt den klang, och jungfrun i vågen till näcken utsprang.
Driver dagg…

Å jungfrun hon kammar sitt guldgula hår, och näcken han själv sätter gullkronan på.
Driver dagg…

Djupt nere i havet där spelas på sträng, och havets alla döttrar de reda upp en säng.
Driver dagg…

I hela socknen finns det ingen krog
Region: Uppland
2013-09-04 Från Öster-Löfsta. Utlärare: David Sjöberg. Efter Ditte Andersson

//: I hela socknen finns det ingen krog, nej ingen krog, nej ingen krog. Och därför sliter man ju mindre skor sum faderaderaderalla ://

//: Men tacka vet jag Göteborg där finns det krogar vid alla torg. Där glömmer man bort livets sorg och stiger genast in på krogen ://

På en äng stod en gammal lada
Region: Okänd
2011-03-02

På en äng stod en gammal lada,
hejhopp fadirallan lallan lej,
På en äng stod en gammal lada,
hejhopp fadirallan lallan lej.
På den är ängen dansade fem och tjugo par,
ingen älskar jag mer än den jag har,
den älskat i alla mina dar,
hej hopp fadiralla.

Inte sörjer jag
Region: Småland
2011-03-02 Visa från Tolg

Inte sörjer jag för barna mina är små,
femton ligger i graven och resten är så få.

Trall

Inte sörjer jag för kassan min är tom,
inte rår jag för att påven bor i Rom.

Trall

Inte sörjer jag för ängen bliver grön,
då är gräset mjukt och lilla blomman skön.


Jag ska aldrig bort mig binda
Region: Okänd
2006-10-03

Jag ska aldrig bort mig binda ej i äktenskapet gå
För det är så svårt att finna den man helt kan lita på
Är han riker så är han rådig
Är han fattig lider jag nöd
Är han ung är han otrogen
Är han gammal är han snart död

Jag ska ensam gå på jorden vara som en fågel fri
Inte tro på de falska orden,
Tacka nej till vart frieri
Är han riker så är han rådig
Är han fattig lider jag nöd
Är han ung är han otrogen
Är han gammal är han snart död

Men så kom där en tidig morgon en så fager unger man
Och han lovte mig sitt hjärta och han räckte mig sin hand
Är han riker det kan jag tåla
Är han fattig går bra ändå
Är han unger och otrogen då ska jag själv vara likaså

Aldrig har jag haft så roligt förr
Region: Okänd
2006-10-03

//:Aldrig har jag haft så roligt förr
Som när jag skulle ut och fria://
//:Och när jag fått den som jag vill ha, då reser vi till Skara://

//:Prästen han ska viga oss ihop
Och klockaren ska säga amen://
//:Och kyrkostöten ska ge ett rop Att vi är komna sammen://

Men se ändå sjunger jag
Region: Okänd
2006-09-06

Min morsa var ju en beskedlig gumma
Hon brände brännvin uti hagalund
En dag kom länsman, tog hennes tunna
Hon dog av fylleslag uti samma stund

//:Men se ändå sjunger jag tradirallan fallera,
tradirallan fallera faderallanla://

Jag har en syster,en vacker flicka
En vacker flicka uppå arton år
Hon sitter nu ibland spinnesystrar
Och spinner lingarn uti Alingsås

//:Men se ändå sjunger jag tradirallan fallera,
tradirallan fallera faderallanla://

Min morfar han in en galge somnat
Min farfar hängde ifrån samma spik
Men snart ska även de dagar komma
Då jag får räknas ibland släktens lik

//:Men se ändå sjunger jag tradirallan fallera,
tradirallan fallera faderallanla://

Mina egna öden jag ej beklagar
För jag har skött mig som en riktig drull
Jag väntar nu inom fjorton dagar
Minst fyrtio par spö uppå min rygg

//:Men se ändå sjunger jag tradirallan fallera,
tradirallan fallera faderallanla://

Ja vet e jänta
Region: Okänd
2006-04-12

Ja vet e jänta som har e grinn,
e litta grinn e litta grinn.
E litta blåmålad litta grinn,
där inte gångjärna skriker.

//:Å varje onsda å lörda kväll
går ja te jänta så gla å säll
då går ja genom e litta grinn
där inte gångjärna skriker://

Vyssa lulla mammas barn
Region: Okänd
2006-02-04 Viskursen

//:Vyssa lulla mammas barn
för en liten kaka://

Om jag inte kakan får
ska jag låta lullan stå
låta barnet gråta

Men om jag kakan får
ska jag låta lullan gå
låta barnet sova


Region: Norge
2006-02-04

Min pipa den är tom men den ska fyllas
den ska fyllas med tobak och kardus
den ska fyllas med klavira
den ska fyllas till min ära
den ska fyllas med tobak och kardus

Mitt glas det är tomt men det ska fyllas
det ska fyllas med champagnevin
det ska fyllas med klavira
det ska fyllas till min ära
det ska fyllas med champagnevin

Min gravsten den är allaredan huggen
den är huggen uti renaste gull
den är huggen med klavira
den är huggen till min ära
den är huggen uti renaste gull

Min grav den är allaredan graven
den är graven uti svartaste mull
den är graven med klavira
den är graven till min ära
den är graven uti svartaste mull

Vill du ge mig ett par nya fina skor
Region: Okänd
2006-02-04

Vill du ge mig ett par nya fina skor
de gamla har jag dansat sönder
aldrig vill jag se de gamla skorna mer
och aldrig vill jag tjäna bönder
grårocken å blårocken på
bonndräng i fjol och nämndeman i år
nästa år så blir jag herre

Yxan den sitter i knuten
Region: Okänd
2006-02-02

Yxan den sitter i knuten, söta lilla vännen min Men far han vaktar stuten, du får inte komma in
Tusse-lulla-gulla-snälla som går te mej om kvälla Som inte kan se att far e hemma, far e hemma Vyssan lullan lej

Jag ser sitt blåa öga, söta lilla vännen min Igenom fönstret det höga, du får inte komma in
Tusse-lulla....

Grålle går på ängen söta lilla vännen min Gråskägget ligger på sängen så du får inte komma in
Tusse-lulla....

Men fryser du om bena, söta lilla vännen min så finns det brännvin bak stena, men du får inte komma in

Men kom på lördagkvällen söta lilla vännen min för då är styggen borta, han är i kvarnen sin

(far klagar på att hon sjunger)

Nog måste jag något få låta, söta lilla vännen min så småttingarna ej ska gråta, du får inte komma in

Här dansar vi på bredaste golv
Region: Östergötland
2006-02-02

Här dansar vi på bredaste golv å här har vi dansat länge
Här dansar vi till klockan slår tolv å sen dansar vi åt sängen
//: Tocka åt dej lite, sängen är för liten ://
Tocka åt dej å ge mej rum

Ideliga älskog
Region: Södertörn
2006-02-02 sångleksmelodi

//:Inte ut, utan bara ideliga, bara ideliga älskog://

Gosse lille vill du ha mej
Vi födom oss väl
Här är handskarna som du gav mig
dem känner du väl igen ?

Vacker är du och fuler är jag
Törs inte se hur vacker du var
Vända dig vart du vända vill,
mig ska du ha

Klara stjärnor
Region: Östergötland
2006-02-02


Klara stjärnor med de ögon snälla,
har ni sett min älskade igår om kvälla ?
Lovte att han skulle till mig komma
allt mens linden står i löv och blomma.
Fuller blommar linden, blåser sommarvinden,
men jag tror att lilla vännen fått förhinder.

Inte går jag ensam och allena,
gossar växer det på alla träd och grenar.
Vännen min, han ä fäll inte kommen,
men jag bryr mig heller inte om en.
Skulle han bli trolös inte blir ja modlös.
Inte heller blir ja blek om kinden.

Min fader går och gråter
Region: Dalarna
2006-02-02

Min fader går och gråter när jag till lilla vännen går

fast han har gjort detsamma i sina unga år

//:Men likaväl så gångar jag till vännen min när aftonsolen sänker sig på himmelen den blå://

Måndag,Tisdag
Region: Okänd
2005-12-15

Måndag, tisdag, måndag, tisdag
satt hon där och spann.
På onsdag och torsdag så spöa hon sin man.
Fredag, lördag, fredag, lördag
söp hon upp hans lön
men tror ni inte kärringfan på söndag gick i bön

Fålen han springer
Region: Dalarna
2005-12-15

Fålen han springer Fålen han springer på himmelsblå isen allt upp till Falun och nappade grisen alltom en julakväll knåpa, låt det gå, medan julen står på.

Kör opp uti dalan
Region: Okänd
2005-12-15

Kör opp uti dalen å neder igen
En gamman skinnkjortel, tre rynker på den
//: Å knapa å låt det gå medan julen står på ://

Kör opp uti dalen å runka på tappen
Tappen ur tunnan å öle på backen
//:Å knapa å låt......://

Staffansvisa
Region: Okänd
2005-12-05

Godmorgon käre fader,
för rederliga män
Gud låt er vakna glader,
det är ingen dager än.
Ingen dager synes än, ingen måne lyser än
men stjärnorna på himmelen de blänka

God morgon kära moder
Gud låt er vakna goder

Jag ser på eder skorsten vit
För eder dotter kom vi hit

Jag ser på eder skorsten grå
Att kaffepannan hon är på

Jag står ej längre ut för knut
Jag tror det tjälas i min trut

Jag ser på eder skorsten svart
därinne bor ett rackarepack

Johanna
Region: Okänd
2005-11-26

Om du heter Johanna,
är du långer eller korter tjocker eller smal
gör väl katten detsamma,
bara du får plats i sänga.
Sänga är så smal, så liten och så skral
som den vore gjord på 1800-tal
men vad gör väl det
hurusom det är bara du får plats i sänga


Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Region:Folkmusik i Linköping | info(at)folkmusik.nu | plusgiro 487 70 51-5