Folkmusik i Linköping är en ideell förening.

Vår ändamål är att göra folkmusiken lättillgänglig för allmänheten, stödja lokala spelmäns spel till dans, vara en träffpunkt för dem som tycker om att sjunga, spela och dansa till folkmusik.

Var med och bidra.

Föreningen behöver hjälp på många av våra arrangemang och hjälp vid ett av dem belönas med gratis inträde för kvällen. Skicka mail till oss om du är intresserad!


Norrköpings Folkmusikfestival

Efter en framgångsrik festivaldebut i Norrköping under 2018 är det dags igen. Linköpings Folkmusikfestival byter igen stad – men den här gången också namn! Välkommen till Norrköping 4-5 Oktober 2019.

Linköpingsstämman 2019

Till Linköpingsstämman åker man i första hand för att spela, dansa och sjunga själv. Stämman flyttas nu till våren och sammarbetar år 2019 med oss, FIL (Folkmusik I Linköping). Välkommen den 11 maj!