Välkomna till våra trevliga och mysiga Folkmusikcaféer! Vi har numera ingen fast lokal utan växlar mellan till exempel, krogen Palatset, föreningshuset Fontänen, kulturhuset Agora och Hemslöjdsgården.

Kom för att spela, dansa, fika, sjunga i vår visstuga, spela i vår spelstuga eller lyssna. Inget inträde! 

Caféerna börjar kl 19.00 med en timmes vis- eller spelstuga, följt av dans till besökande spelmän. Vissa kvällar blir det även dansutlärning.

Är du en hejare på visor och skulle vilja hålla i visstugan? Vill du hjälpa till med fika till cafét eller öppna och stänga lokalen för kvällen? Hjälp med folkmusikcaféerna uppskattas mycket!

Kontakta Östgötafolk via mail på webb@folkmusik.nu eller hugg tag i en av oss på något arrangemang. Tillsammans får vi caféerna att rulla!