Som medlem stödjer du linköpings folkmusikliv, går in billigare på FiL:s egna och i vissa fall andra arrangemang. Dessutom kommer varje termin vårt program på posten, med alla FiL:s arrangemang och andra intressanta föreställningar.

För att bli medlem i ett år betalar du in 100 kronor på föreningens plusgiro 487 70 51-5, ange namn ochadress i betalningen.

Sedan skickar du ett mail till medlem@folkmusik.nu med namn, adress och födelsedata. Om du flyttar, byter namn eller mailadress är det också bra om du skriver ett mail om det till medlemsadressen.

E-postlista

Vill du få information och påminnelser om våra och andra evenemang med folkmusik-anknytning i Linköpings-området? Skriv in din mailadress härunder och klicka på ”Gå med” så skickas info direkt till din epostlåda.