Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Digitalt årsmöte 10 april

10 april, 2021,11:00 - 13:00

Trots pandemin behöver vi ha årsmöte och välja styrelse! Men vi håller det digitalt som så många andra just nu. För att delta krävs föranmälan på adress info@folkmusik.nu .

Du glömmer väl inte bort att förnya ditt medlemskap? Sätt in 150 kr på plusgiro 487 70 51-5 eller swish 123-590 49 25. Ange namn och adress i betalningen.

OBS: Verksamhetsberättelse och andra dokument inför årsmötet finns att läsa här på hemsidan under rubriken Föreningen

Dagordning för FiL:s digitala årsmöte 10/4 2021 kl. 11

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behörighet.
 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två (2) protokolljusterare tillikarösträknare.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Föredragning av årsredovisning.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Behandling av motioner och propositioner.
 9. Utsikter inför framtiden.
 10. Beslut om verksamhetsplan.
 11. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande år.
 12. Fastställande av budget.
 13. Val av föreningsordförande, kassör samt minst tre (3) övriga styrelseledamöter.
 14. Val av minst en (1) revisor och en (1) ersättare.
 15. Val av eventuellt övriga funktionärer.a. Festivalgeneral

b. Ekonomiskt ansvarig, festivalen

 1. Val av minst två (2) ledamöter till valberedningen varav en (1) sammankallande.
 2. Behandling av övriga frågor.
 3. Mötets avslutande.

Detaljer

Datum:
10 april, 2021
Tid:
11:00 - 13:00
Östgötafolk | Plusgiro 487 70 51-5 | Swish 123-590 49 25