Har du varit visstugeledare? Många av visstugedeltagarna vill ha texter på visorna som sjungs. För att alla skall slippa skriva ned krångliga texter under den korta timma vi har tillsammans, har vi här möjlighet för de som kan visor att skicka in texten i efterhand.
Har du visor du vill bidra med? Jättekul! Skicka i sådana fall ett mail till webb(at)folkmusik.nu med den info du har om visorna på följande format:

Hemsidan under ombyggnad.